top of page

Föreläsningar och kurser

Jag arbetar mycket med Confex som är Sveriges ledande och Sveriges största utbildningsföretag och enligt deras tiotusentals kunder är jag bäst. Det finns ingen annan i Sverige som får bättre utvärderingar. Det säger förstås inte allt men jag tycker det säger ganska mycket. 

Jag föreläser och utbildar i ledarskap, försäljning, rekrytering, kommunikation och kundservice. Mina kunder varierar från mycket små företag till stora globala företag. Gemensamt för alla mina kunder är att de testat andra leverantörer och insett att problemen kvarstår när den första effekten avtagit. Det är den stora skillnaden med mina kunskaper. De består och skapar hållbara förändringar. Mina kunder upplever att de för första gången verkligen får till stånd förändringar på riktigt.

Det fungerar!

Exempel på föreläsningar och kurser

Samtliga finns också på engelska

 1. Ledarskap som skapar samarbete och delaktighet

 2. Skapa team som levererar

 3. Ny som chef!

 4. Gå från ord till handling!

 5. Hur skapar vi service i världsklass?

 6. Ledarskap som motiverar.

 7. Medarbetare eller motarbetare?

 8. Sluta med att sälja! Hur du får kunden att köpa mer!

 9. Rekrytera rätt!

 10. Ledarskapets nya verktygslåda.

 11. Avancerat ledarskap.

 12. Hantera förändringar i världsklass.

 13. Kommunikation på nytt sätt.

 14. Nya kommunikationsverktyg som ger framgång.

bottom of page